Piesi, w przeciwieństwie do kierowców samochodów, są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo w czasie kolizji. Brak ochrony, jaką zapewniają karoseria, poduszki powietrzne czy pasy bezpieczeństwa, sprawia, że pieszy po zderzeniu z pojazdem jadącym 50km/h ma jedynie połowę szans na przeżycie. Z każdym kilometrem prędkości powyżej tej wartości, te szanse drastycznie maleją.

Wiele wypadków drogowych wynika z nieodpowiedzialności zarówno kierowców, jak i pieszych. Przekraczanie jezdni w niedozwolonych miejscach, ignorowanie sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię czy nieostrożne bieganie w kierunku komunikacji miejskiej to tylko niektóre z ryzykownych zachowań. Tramwaje, ze względu na swoją masę i trudność w szybkim zatrzymaniu, stanowią dodatkowe zagrożenie dla niesfornych pieszych.

Apel Policji dotyczy przede wszystkim zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Zaleca się dokładne obserwowanie drogi, nawiązywanie kontaktu wzrokowego z kierowcami, upewnienie się co do bezpieczeństwa przejścia, unikanie ograniczania własnego pola widzenia przez urządzenia elektroniczne i poruszanie się lewą stroną drogi. Ponadto, niezwykle ważne jest wyposażenie się w elementy odblaskowe, które znacząco zwiększają widoczność pieszego.

Przepisy Kodeksu Drogowego jasno określają zasady dla pieszych. Osoba wchodząca na jezdnię, drogę dla rowerów czy torowisko, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo, z wyjątkiem sytuacji, gdy na przejściu znajduje się tramwaj.

Ponadto, zimowe warunki pogodowe i krótkie dni sprawiają, że bycie widocznym na drodze jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Elementy odblaskowe, noszone przez pieszych, pozwalają kierowcom na wcześniejsze dostrzeżenie i bezpieczne ominięcie pieszego. Pamiętajmy, że nasze zdrowie i życie zależą głównie od nas samych i naszej świadomości zagrożeń.

Źródło: https://bydgoszcz.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024