Indywidualne Uprawnienia w KSeF

W KSeF, uprawnienia przypisane są bezpośrednio do konkretnych osób. Ich identyfikacja odbywa się za pomocą numeru NIP/PESEL lub odcisku palca w certyfikacie podpisu. Podatnicy mają możliwość decydowania o zakresie uprawnień przyznawanych poszczególnym osobom. Takie uprawnienia mogą obejmować dostęp do faktur, ich wystawianie, a także nadawanie, zmianę czy odbieranie uprawnień innym osobom.

Delegowanie Uprawnień w Firmach

W zależności od organizacji pracy i wielkości firmy, uprawnienia mogą być rozdzielone między różne osoby. Niektórzy mogą mieć dostęp jedynie do faktur, inni do wystawiania faktur, a jeszcze inni do zarządzania uprawnieniami. Podatnik może również delegować uprawnienia do zarządzania w KSeF innym podmiotom gospodarczym, co prowadzi do tzw. uprawnień pośrednich.

Uprawnienia Pośrednie i Samofakturowanie

Uprawnienia pośrednie dotyczą nie konkretnej osoby fizycznej, a innych podmiotów gospodarczych. Na przykład, podatnik może upoważnić biuro rachunkowe do wystawiania lub dostępu do faktur. Pracownik biura, który otrzyma takie uprawnienia, może wystawiać faktury w imieniu podmiotu upoważniającego. Podobnie działa procedura samofakturowania, gdzie nabywca towarów lub usług może wystawiać faktury sprzedaży w imieniu podatnika.

Specjalne Uprawnienia dla Jednostek Organizacyjnych

Dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), grup VAT i jednostek wewnętrznych przewidziano specjalny model uprawnień. Pozwala on jednostkom podległym JST lub członkom grupy VAT na samodzielne korzystanie z KSeF. NIP wskazanej jednostki musi być zgłoszony na zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2. Jednostki te mogą nadawać uprawnienia do zarządzania fakturami wewnątrz swojej struktury.

Identyfikator Wewnętrzny i Zarządzanie Jednostkami

W celu nadania uprawnienia jednostce wewnętrznej, generuje się identyfikator wewnętrzny (IDWew), będący unikatowym identyfikatorem zakładu czy oddziału. Reprezentant jednostki otrzymuje uprawnienia do zarządzania fakturami w obrębie tej jednostki.

Bezpłatne Szkolenia z KSeF

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują cykl bezpłatnych spotkań on-line dla mikroprzedsiębiorców, poświęconych KSeF. Webinaria obejmują tematy takie jak zasady fakturowania, uwierzytelnienie w systemie, różnice między fakturą elektroniczną a e-Fakturą, a także dostępne narzędzia KSeF. Szczegółowe informacje i linki do spotkań dostępne są na stronach internetowych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024