Funkcjonariusze policji z Bydgoszczy zorganizowali akcję „”Bezpieczny Pieszy””, która miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób pieszych na drogach. W trakcie działań, mundurowi koncentrowali się na wykroczeniach związanych z ruchem drogowym, mając na uwadze szczególnie niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych.

Piesi, będący niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Brak ochrony, jaką oferuje karoseria pojazdu, poduszki powietrzne czy inne zabezpieczenia techniczne, sprawia, że są oni bardziej podatni na obrażenia w przypadku wypadku. Dlatego też istotne jest stosowanie elementów odblaskowych, które mogą znacząco zwiększyć ich widoczność na drodze.

Akcja „”Bezpieczny Pieszy”” została przeprowadzona z myślą o poprawie bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań, uwaga policjantów była skupiona zarówno na zachowaniu kierowców wobec pieszych, jak i na samych przechodniach.

W wyniku całodniowych działań ujawniono liczne wykroczenia: 97 przypadków naruszenia zasad przez kierowców w stosunku do pieszych oraz 71 wykroczeń popełnionych przez niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Czterech pieszych zostało ukaranych mandatem, a 64 otrzymało pouczenia. Z kolei wśród kierowców 44 otrzymało mandaty, a 55 pouczenia. Jeden z kierujących został skierowany do sądu.

Do najczęściej występujących wykroczeń ze strony kierowców należały: wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejść, omijanie zatrzymujących się pojazdów przy przejściach dla pieszych, nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia, oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Wśród pieszych i rowerzystów dominowały błędy takie jak: przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, przechodzenie na czerwonym świetle, przebieganie przez jezdnię, czy wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem.

Kampania „”Bezpieczny Pieszy”” stanowi przypomnienie o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności i uwagi zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

Źródło: https://bydgoszcz.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024