Zmiana adresu Komisariatu Policji w dzielnicy Szwederowo stała się faktem. Od teraz mieszkańcy Bydgoszczy będą korzystać z usług tej jednostki w nowo zmodernizowanym obiekcie przy ulicy Wojska Polskiego. Lokalizacja ta, dostosowana do najnowszych standardów, jest już w pełni funkcjonalna.

Decyzja o relokacji komisariatu została podjęta w połowie 2019 roku. Wybrany budynek, wymagający gruntownego remontu i dostosowania do specjalistycznych potrzeb pracy policji, został odnowiony z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Prace modernizacyjne zakończyły się pod koniec 2023 roku, umożliwiając przeniesienie funkcjonariuszy i wyposażenia na początku 2024 roku.

Nowa siedziba komisariatu, znajdująca się przy ul. Wojska Polskiego 4F, to miejsce, gdzie obecnie pracują wszyscy policjanci i pracownicy jednostki. Zapewnia ona nie tylko lepsze warunki pracy dla personelu, ale także wygodniejszy dostęp dla odwiedzających petentów. Warto podkreślić, że numery telefonów komisariatu pozostały bez zmian, ułatwiając kontakt z jednostką.

Źródło: https://bydgoszcz.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024