Funkcjonariusze policji z Fordonu w Bydgoszczy wykazali się niezwykłą odwagą i determinacją, ratując życie 43-letniego mężczyzny. Mężczyzna, będący w stanie emocjonalnego kryzysu, podjął próbę samobójczą, pragnąc zakończyć swoje życie w lodowatej Wiśle.

Alarmujące informacje o zamiarach samobójczych mężczyzny dotarły do policjantów w poniedziałek. Ojciec zagrożonego, zaniepokojony jego nieobecnością w domu i brakiem kontaktu, zwrócił się o pomoc. Rodzina próbowała odnaleźć syna na własną rękę, lecz bez rezultatu.

Na podstawie informacji od rodziny, policjanci skoncentrowali swoje poszukiwania w rejonie Wisły. Wnikliwe śledzenie śladów na śniegu doprowadziło ich do miejsca, gdzie zauważyli mężczyznę zanurzonego w zimnej wodzie. Rozpoczęli z nim dialog, starając się przekonać go do wyjścia z wody i powrotu do domu. Udało im się skutecznie nakłonić zagrożonego, aby opuścił rzekę i powrócił z nimi na brzeg.

Po wyjściu z wody mężczyzna był kompletnie przemoczony. Policjanci, dbając o jego stan zdrowia, przewieźli go do domu, gdzie czekali na przyjazd pogotowia. Ostatecznie 43-latek znalazł się pod opieką medyków.

To wydarzenie stanowi kolejny przykład odwagi i zaangażowania fordońskich policjantów, których działania doprowadziły do uratowania życia człowieka. Ich postawa zasługuje na najwyższe uznanie i podziękowanie.

Warto pamiętać, że w trudnych chwilach życiowych nie jesteśmy sami. Istnieją instytucje i specjaliści gotowi udzielić wsparcia i pomocy. Warto skorzystać z dostępnych numerów telefonów zaufania, które oferują pomoc w kryzysie emocjonalnym. Do takich numerów należą: bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych (116 123), telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111), bezpłatny telefon wsparcia (800 108 108), telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka (121 212) oraz telefon zaufania dla osób starszych (22 635 09 54). Dodatkowo, pomocne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.psychologia.edu.pl.

Źródło: https://bydgoszcz.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024