W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami, bydgoska policja regularnie monitoruje lokalizacje, gdzie mogą przebywać osoby doświadczające kryzysu bezdomności. Te działania mają na celu ochronę zdrowia i życia osób, które nie mają własnego dachu nad głową.

Osoby bezdomne często znajdują schronienie w opuszczonych budynkach, które ze względu na zły stan techniczny są zagrożeniem dla życia, zwłaszcza podczas mroźnych nocy. Policjanci oferują tym osobom pomoc, wskazując bezpieczne miejsca, gdzie mogą znaleźć schronienie.

Informacje o osobach potrzebujących pomocy można zgłaszać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając kategorię „Bezdomność”. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pilnej potrzeby interwencji, należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Zachęca się również społeczeństwo do zwracania uwagi na osoby w potrzebie. Świadomość społeczna na temat problemu bezdomności i edukacja w tym zakresie pomagają przełamywać stereotypy i rozwijać wrażliwość społeczną. Dzięki temu, osoby bezdomne mogą być szybciej dostrzeżone i otrzymać niezbędną pomoc.

Źródło: https://bydgoszcz.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024